Prawo rodzinne jest gałęzią systemu prawnego, która zajmuje się sprawami rodzinnymi i stosunkami domowymi, w tym rozwodami, adopcjami, małżeństwami, alimentami i kuratelą. Reguluje zarówno mediacje prywatne, jak i spory sądowe w sprawach rodzinnych. Prawo rodzinne...